ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Настоящата игра „Сподели своята снимка в Instagram“ (накратко тук „Игра/та“) се организира от „Рила Боровец“ АД, ЕИК: 832048438 /Организатор/ в периода от 16.04.24 г. до 26.04.24 г., включително. Изложените по-долу правила са задължителни и обвързващи за участниците в Играта. С извършването на което и да е от действията за участие в Играта, описани в настоящите правила, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и приемат безусловно.

Право на участие в Играта има всеки, направил резервация за хотел Рила Боровец за зимен сезон 2023-24 (1 декември 2023г. – 3 април 2024г. включително).

 1. Участието в Играта се извършва чрез публикуване на Ваша снимка направена по време на престоя ви в хотел Рила, Боровец през последния зимен сезон (между 1 Декември 2023 г. и 3 април 2024 г.). Снимки от предходни сезони не се допускат.
 2. Участникът трябва да спомене с препратка  хотел Рила, Боровец (@rila.borovets) в своя пост.
 3. Едно лице има право да участва в Играта само веднъж.
 4. Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип и обявени в профила на Организатора в Instagram между 29-ти април и 2-ри май.
 5. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в играта, са 3 /три/:
  1. безплатен престой от 2 нощувки в хотел Рила, Боровец, по време на лято 2024 г.
  2. безплатен престой от 1 нощувка в хотел Рила, Боровец, по време на лято 2024 г.
  3. безплатен обяд или вечеря в ресторант The Terrace Lounge в хотел Рила, Боровец, по време на лято 2024 г.
 6. Спечелената награда може да бъде използвана само от титуляра и/или неговите придружители по резервацията и не може да бъде преотстъпвана.
 7. Допълнителни условия за използване на всяка от наградите са следните:
  1. безплатен престой от 2 нощувки в хотел Рила, Боровец, по време на лято 2024 г. – важи за до двама възрастни и едно дете настанени в една стая.
  2. безплатен престой от 1 нощувка в хотел Рила, Боровец, по време на лято 2024 г. – важи за двама възрастни и едно дете настанени в една стая.
  3. безплатен обяд или вечеря – за всички гости от резервацията веднъж по време на на лято 2024 г.. Ползва се в ресторант The Terrace Lounge.
 8. Всеки, спечелил награда, следва да се свърже с отдел Резервации на телефон: +359 750 900 05 или на имейл: rila@rilaborovets.com за уточняване детайлите по ползването на наградата.
 9. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда.
 10. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите правила, в случай на нарушение или злоупотреба с правилата или поява на форсмажорни обстоятелства.
 11. С участието си в Играта всеки участник дава своето информирано съгласие за това Организаторът да обработва личните му данни по т. 1 за целите на провеждане на Играта и връчване на наградите. Организаторът ще унищожи всички лични данни по т.1 в разумен срок след провеждането на Играта. Организаторът е въвел необходимите технически и организационни мерки за опазване сигурността на личните данни и изпълнява всички нормативни изисквания по приложимото законодателство за защита на личните данни.
 12. С регистрирането за участие в Играта се счита, че участникът дава изричното си съгласие да предостави на Организатора съответните свои лични данни. След приключване на Играта и предоставянето на наградите, данните за всички участници ще бъдат унищожени в съответствие с изискванията на закона.
 13. Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Играта се решава по взаимна уговорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
 14. Служителите на Организатора нямат право да участват в Играта.