Правилата и процедурите за превенция на COVID 19 са изготвени в партньорство с Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда и Еколаб.

Shape

Скъпи гости, нашите екипи са готови да Ви посрещнат в режим на засилени стандарти за почистване и хигиена, както и практики за спазване на социална дистанция, -„новото нормално“ по време и след COVID-19. Създадохме план за действие, който непрестанно актуализираме и координираме с водещия епидемиолог на нашия партньор и консултант Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

Молим да ни извините за някои изисквания на новата ни програма „БЪДЕТЕ ЗДРАВИ – БЪДЕТЕ АКТИВНИ С ХОТЕЛИТЕ НА BT COLLECTION!, които може да предизвикат забавяния при обслужването, или промени, които вероятно бихте възприели като неудобства преди COVID-19 да ни засегне.

НОВО: Във връзка със Заповеди РД 01-856/26.11.2021 и РД 01-856/19.10.2021 на Министъра на здравеопазването всички гости и посетители на хотела, нашите ресторанти, СПА центъра и конферентния център трябва да предоставят валиден Зелен сертификат. За Ваше удобство на територията на хотела има лабораторен пункт, където може да си направите PCR тест или бърз антигенен тест при преференциални условия. 

Също така не трябва да забравяме, че опазването на здравето на всеки от нас е споделена отговорност. Затова още веднъж подчертаваме колко е важно да спазвате инструкциите, които получавате от нашия персонал преди и по време на престоя Ви. В името на общата безопасност се обръщаме към всички вас със следните главни препоръки:

 • Спазвайте правилата за лична дезинфекция!
 • Поддържайте дистанция от най-малко 1,5 м на закрито или открито обществено място с хора, които не са членове на Вашето семейство/домакинство!
 • Носете поставени защитни маски за лице в закритите обществени места в хотела, както и на открито, когато няма възможност за спазване на 1,5 м. дистанция (осен в случаите, в които се допускат изключения)!
 • Запознайте се с Правилата за безопасност при COVID-19 на нашия уебсайт и следвайте указателните табели на територията на хотела!
 • След като използвате еднократни опаковки и материали / консумативи, изхвърляйте ги на местата за отпадъци, веднага след ползването им!
 • При главоболие, суха кашлица, температура над 37.5С градуса и отпадналост задължително се обърнете към Рецепцията на хотела, като се обадите, без да напускате стаята си!
 • При съмнение за коронавирусна инфекция при гост, същият се изолира в предварително определена стая. При ясни признаци на заболяването се уведомява ръководството на хотела, лекаря в хотела или лечебното заведение, с което хотелът има договор за обслужване, РЗИ или Центъра за спешна медицинска помощ. Осигурява се възможност да бъде предварително прегледан от лекар.
 • Стриктно се спазват правилата за защита на личните данни на гостите.

Скъпи гости, надяваме се, че ще оцените предприетите от нас мерки, с които молим да се запознаете преди Вашето пристигане в хотела. Благодарим предварително за разбирането, което проявявате, и се надяваме, че ще се съобразявате и спазвате стриктно тези инструкции.

Молим Ви също да се запознаете и да се съобразявате и с правилата и процедурите, предприети от "Бороспорт" за безопасност в курорта Боровец. 

Нашите Служители

Целият обслужващ персонал е със Зелен сертификат, а всички наши служители преминават обучение и седмични инструктажи от специално създадения Щаб по превенция на COVID-19, по следните задължителни теми: 

 •  вирусна инфекция, предизвикана от COVID-19 (характеристики, заразяване, симптоми, последици, лечение и т.н.) и Задължителни предпазни мерки – лична безопасност и безопасност на гостите: жестове за безопасност, социално дистанциране, работно облекло, правилна организация на работата, поведение извън хотела; 
 • работни процедури – нови и промени в съществуващите;
 • правила за дезинфекция;
 • стандарти на комуникация – при обичаен работен процес, при случаи на установена зараза или съмнение за зараза;
 • правила за действие и комуникация при установяване на зараза на територията на курортния комплекс.

Редовно инструктираме екипите си за промени и допълнения към Правилата и процедурите за превенция въз основа на предприеманите епидемични мерки в страната.

 • Създадена е организация за работа, при която се намалява концентрацията на служители в работни помещения и офиси, осигурява се максимална вентилация в помещенията, включително естествена, осигуряват се достатъчно лични предпазни средства за служителите, както и организация по информиране и ваксиниране на служителите.

Всички служители:

 • преминават контролни здравни проверки на входа при пристигане на работа. Служители с температура над 37.5º С не се допускат на работа. Ако се окаже, че служителят е носител на коронавируса, се взимат мерки за проследяване на контактите и изолиране и тестване на други служители, изложени на риск от заразяване;
 • работят със задължителните допълнения към униформите – лични предпазни средства (маска, ръкавици и др.)

За Вас

На разположение на всички гости на място в хотела има представител на Guest Relations, който е член на Щаба по превенция на COVID-19, и е запознат с хигиенните процедури, въведени за спокойствието и сигурността Ви.

Хотелът

На територията на хотела са разположени: 

 • информационни табели, насочващи и напомнящи правилата за предпазване на гостите и на служителите, както и показващи как да се ползват защитните средства. Подробна информация и инструкции за безопасност и хигиена в хотела може да намерите също така на уебсайта на хотела и на информационния ТВ канал в стаята Ви;
 • диспенсъри с дезинфекциращ разтвор във всички общи части за ползване от гостите.

При почистване на стаите за гости, общите части, заведенията за хранене, конферентните зали и СПА центъра се ползват одобрените дезинфектанти за предпазване от вирусни патогени. 

Моля проветрявайте стаята си, като държите вратата към балкона отворена. Препоръчваме да държите отворена и вратата на банята.

В общите части също използваме максимално начините за естествено проветряване с минимални изключения като следваме указанията на здравните власти. Всички вентилационни филтри се третират ежедневно с одобрените дезинфектанти за предпазване от вирусни патогени.

Рецепция

 • Във връзка със Заповеди РД 01-973/26.11.2021 на Министъра на здравеопазването сме организирали изискването на Зелен сертификат при регистрация на гости в хотела. Тази информация осигурява достъпа на гостите до заведенията за хранене и другите обекти в хотела за времето на престоя.
 • Ако гост/посетител няма Зелен сертификат, същият има възможност да си направи бърз антигенен тест в лабораторен пункт, който се намира в Хотел Рила. 
 • Всички служители на рецепция са информирани относно COVID-19, така че да изпълняват безопасно и професионално своите задължения, а гостите и потенциални клиенти се информират относно процедурите и политиката на хотела за сигурност и безопасност  и съответните превантивни мерки.
 • На рецепция на видно място/с лесен достъп са поставени телефонните номера на регионалните здравни власти, центрове за спешна помощ, аптеки, лечебно заведение, с което хотелът има сключен договор за обслужване и всички служители на рецепция разполагат по всяко време с тази информация.
 • Рецепция е снабдена с термометри за гостите, служители и трети лица, както и с резервни маски за лице, които да се ползват при необходимост.
 • Моля възползвайте се от възможността за предварителен онлайн check-in & check-out. Няколко часа преди пристигане, ще получите по имейл номера на стаята Ви и допълнителни инструкции за пристигането и настаняването в хотела.
 • Ако предпочетете да се регистрирате (check-in) като пристигнете в хотела, имайте предвид, че на Рецепция е поставена прозрачна преграда от плексиглас, която Ви разделя от администраторите. Обслужването става според процедура, която осигурява минимален контакт с Вас като ключ-картата за стаята, личната Ви карта и ПОС терминала за плащане се дезинфекцират. Фактури и разписки се изпращат електронно, не се издават на хартия. 
 • На пода пред Рецепция са поставени знаци за местата за изчакване с оглед поддържане на оптимална дистанция. Моля, спазвайте необходимото разстояние, дори при евентуално струпване на повече гости.
 • Регистрация на Рецепция на повече от 2 души наведнъж не е разрешена, освен ако не са членове на едно семейство. 
 • След приключване на регистрацията администраторите предоставят кратка и ясна информация на гостите относно: хигиенните мерки и практики в хотела и часовия диапазон за хранене.
 • На рецепцията сме поставили специална кутия. Моля поставете Вашата ключ карта в нея при напускане на хотела. 
 • При допълнителна консумация на територията на хотела, моля отнасяйте плащането на номера на стаята Ви. Този начин на плащане е за предпочитане пред плащането в брой или с кредитна карта. 

Настаняване

 • Пиколите не се качват с гостите в асансьора, а занасят багажа до стаята отделно. Те работят с маска и ръкавици, а количките се дезинфекцират след всяка употреба.
 • След настаняването Ви, стаята се почиства ежедневно. Ако не желаете почистване на стаята в определен ден/дни, моля заявете го на Рецепция един ден по-рано.
 • Почистването на стаите се извършва задължително с дезинфекциращ разтвор като преди това вратите и прозорците се отварят и държат отворени до приключване на чистенето. Специално внимание се обръща при дезинфекцията на често докосваните повърхности в стаята, коридора и банята.
 • Етажните камериерки работят с комплект помощни средства – списък за проверка при дезинфекциране на често докосвани повърхности в стаите и илюстративна диаграма. Във всяка стая има checklist с график на дезинфекциите – всяка камериерка се подписва и записва деня и часа на извършената дезинфекция на всички повърхности.
 • В хотелските стаи се зареждат:
  • ламинирани флаери с обобщение на възприетите допълнителни хигиенни мерки и най-важните правила за превантивно поведение на гостите в различните зони на хотела. Пълният текст на правилата може да се види на уебсайта ни и по инфо канала на ТВ в стаята;
  • резервни възглавници и одеяла, поставени в запечатани полиетиленови пликове за еднократна употреба;
  • машини /ел.кани за кафе/чай, стъклени чаши за вода.
 • Чрез уебсайта на хотела (може да влезете директно чрез сканиране на предоставения на ламинирана табела QR код) и инфо. По каналите в ТВ в стаята имате достъп до стандартните инфо. материали, до информация за новите правила за безопасност и превантивни мерки в Програма „БЪДЕТЕ ЗДРАВИ – БЪДЕТЕ АКТИВНИ С ХОТЕЛИТЕ НА BT COLLECTION!“, за менюто на рум сървис, в а-ла-карт ресторантите и баровете, както и за графика на хранене в основните ресторанти.
 • Хотелът разполага с нови вентилационни системи, които работят на 100 % пресен въздух подаване за стаите и изхвърляне на засмуквания въздух от баните, без смесване между стаи.

Общи Площи

 • Моля следвайте указателните стрелки по пода, насочващи движението в коридорите, към залите, в лобито и организиращи цялостно движението в хотела.
 • Асансьори – Моля следвайте указателните табели, посочващи броя гости, допустим в асансьора по едно и също време. Панелите с бутони се почистват с дезинфекциращ разтвор на всеки час.  На асансьорната площадка на партера ще намерите диспенсъри с дезинфектант за ръце.
 • Всички общи части в хотела се чистят с увеличена честота според заетостта на хотела. Перила на парапети, плотове и други често докосвани повърхности се дезинфекцират минимум на всеки час. Камериерките отбелязват това в чеклиста за пълна проверка на помещението и се подписват.
 • Общите WC се дезинфекцират два пъти по-често от стандартното като повърхностите, които се пипат най-често (дръжки на вратите, закачалки, ръчка за пускане на вода в тоалетната, капака на тоалетната чиния, кранчето на чешмата), се почистват на всеки час, като това се отбелязва от камериерката на смяна на чеклист с час и подпис. 
 • Лобито и всички общи помещения се проветряват редовно, като оставяме вратите и прозорците макс. дълго време отворени през деня.
 • Вентилационните системи в хотела са изцяло подменени със съвременни, отговарящи на новите изисквания за повишено качество на въздуха. Системите в конферентния блок и обектите за хранене: ресторанти, зали за срещи, нощен бар и др., разполагат със сензори за  следене на нивата на въглероден диоксид, като критерий за качеството на въздуха. Капацитетът на вентилацията се регулира, за да гарантира винаги нормираните показатели за комфорт на гостите.

Хранене – ресторанти

 • Във връзка със Заповеди РД 01-856/19.10.2021, РД 01-890/03.11.2021 и РД 01-973/26.11.2021  на Министъра на здравеопазването нашите ресторанти ще работят с пълен капацитет.  За да имате достъп до тях, на входа на заведенията за хранене трябва да представите  валиден Зелен сертификат. Проверката на гостите се осъществява на базата на подадената информация на Рецепция при регистрацията. Външните посетители следва да представят зелен сертификат на проверяващите на входа. На гостите на хотела, които нямат Зелен сертификат, за хранене се предлага услугата Румсървис. Гости и външни посетители без Зелен сертификат не се допускат в заведенията за хранене на хотела. Персоналът в заведенията е на 100% със Зелен сертификат за ваксиниран, преболедувал или тестван според изискванията и разпоредбите на МЗ.
 • Организирали сме разделни вход и изход на ресторантите. 
 • Когато се налага, въвеждаме график на храненето, за да се спазва необходимата дистанция. Всеки гост ще бъде информиран за отредения му часови диапазон за хранене.
 • Моля имайте предвид, че ако не спазите Вашия час за хранене, може да се възползвате от опцията рум сървиз (пакетирана храна на базата на менюто за рум сървиз).
 • Гостите, които ползват пакет с бюфетно изхранване се обслужват сами, като хотелът предоставя маски и ръкавици.
 • В бюфетните ни ресторанти, храненето се извършва на блок маса по следния начин: 
  • с лепенки по пода са отбелязани посоките на движението при влизане и при излизане от залата;
  • напитки се сервират от сервитьор на количка за обяд и вечеря или гостите се самообслужват от бар, при спазване на изискването за задължително ползване на ръкавици за еднократна употреба и дистанция от 1.5м.;
  • всички маси в залата са предварително заредени с дезинфекцирани прибори и чаши, салфетки, хартиена еднократна подложка (вместо Т шлайфер), и след всяко хранене се заменят. В залата има кафе машини, които се дезинфекцират на 15 мин.;
  • увеличен е делът на топлинно обработената храна;
  • при допълнителна консумация на територията на хотела, моля отнасяйте плащането на номера на стаята Ви. Този начин на плащане е за предпочитане пред плащането в брой или с кредитна карта.

Хранене – лоби бар

 • Пренаредихме всички мебели с цел спазване на допустимите разстояния и осигуряване на безпрепятствено движение на обслужващия персонал, също на подходяща дистанция от Вас, гостите.
 • По масите няма поставени менюта – ще Ви бъдат предоставени ламинирани менюта (които се дезинфекцират след всяко ползване) или менюта за еднократно ползване. Също така може да разгледате менютата и през смартфона си като сканирате предоставения за целта QR код. 
 • По масите няма предварително заредени помощни материали. Захар и други подсладители се предлагат в индивидуални пакетчета на всеки гост според поръчката. 
 • След освобождаване на маса, масата и столовете се обработват с дезинфекциращ разтвор.

Конферентни зали

 • Във връзка със Заповед РД 01-973/26.11.2021  на Министъра на здравеопазването нашият конферентен център ще работи с пълен капацитет. За да имате достъп до залите, трябва да представите валиден Зелен сертификат.
 • Залите се нареждат като се спазва изискването за дистанция от 1.5м между гостите във всички посоки.  
 • Организирани са разделни вход и изход.
 • Регистрацията на участници се прави предварително онлайн през организатора.
 • Баджовете на участниците в конференцията ги очакват подредени на маса пред залата на събитието по азбучен ред (или се уговаря с клиента).
 • Разпоредители от страна на хотела за влизане /излизане от залите напътстват и коригират, така че непрестанно да се спазва необходимата дистанция.
 • Конферентни материали от хотела не се предоставят. Организаторът уговаря начина за раздаване на материали, когато това се изисква от клиента.

Кафе паузи

 • Сервират се при максимален брой локации с цел осигуряване на дистанция между участниците и при хубаво време – на открито. 

Техническо оборудване

 • Оборудване, използвано по време на организирани събития, се дезинфекцира по време на паузите.  
 • При ползване на оборудване, което се предава между участниците, напр. микрофон, се осигурява по-голяма бройка и възможност за дезинфекция по време на събитието.
 • След приключване на събитие всички повърхности, вкл. подвижни плотове, помощно оборудване, кошчета за отпадъци и т.н. се обработват с дезинфекциращ разтвор.
 • Помещенията се проветряват продължително по време на и след дезинфекция, преди нов достъп на гости.
 • При дезинфекциране на конферентните зали камериерките задължително ползват чеклист и удостоверяват извършеното с дата, час, име и подпис.

ФИТНЕС ЗАЛА

 • Направили сме организация за ползване на фитнеса при 100% ваксинирани или преболедували персонал и  посетители, или такива, които могат да представят документ за изследване, проведено в срокове и според изискванията на действащите разпоредби на МЗ.

СПА ЦЕНТЪР

 • Създали сме организация за ползване на спа центъра при 100% ваксинирани или преболедували персонал и  посетители, или такива, които могат да представят документ за изследване, проведено в срокове и според изискванията на действащите разпоредби на МЗ. На входа на СПА центъра сме въвели задължителна проверка за наличието на Зелен сертификат. Проверката на гостите се осъществява на базата на подадената информация на Рецепция при регистрацията. Външните посетители следва за представят Зелен сертификат на проверяващите. Гости и външни посетители без зелен сертификат не се допускат в СПА центъра.
 • Имайте предвид, че Рецепция СПА ще следи да не се образува струпване на гости в съблекалнята и на територията на СПА центъра.
 • СПА терапии се осъществяват само с предварително записан час. При записване се предвижда допълнително време за дезинфекция на повърхности в кабинетите между терапиите и за придвижване на гостите /да не се срещат – терапевтът взима всеки гост от СПА Рецепция/.
 • Мениджър СПА център определя кои термални единици работят – напр., безопасни са шведските (сухи) сауни при индивидуално / семейно ползване от страна на гости при висока температура.
 • В лаундж зоната се осигурява разстояние между шезлонгите. Всеки шезлонг се дезинфекцира след всяка употреба от гост.
 • В съблекалните за гости шкафчетата се заключват през едно, за да се осигури необходимото разстояние.
 • Съгласно указанията та Министерството на Туризма СПА центърът се ползва при 30% от капацитета, спазване на дистанция от 1,5 м. между посетителите и, когато процедурата позволява, носене на индивидуални маски за лице.  Когато е възможно, се изготвят графици за индивидуалто ползване на услугите. 

БАСЕЙН

 • Водата в плувния басейн се обработва съгласно Заповедта на министъра на здравеопазването, като циркулацията на водата в басейна е увеличена.
 • Басейнът се ползва при 30% от капацитета и спазване на дистанция от 1,5 м между посетителите и за целта:
 • Чадърите на открито около басейна се поставят на 5м разстояние един от друг.
 • Шезлонгите се групират максимум по два и се осигурява разстояние между всяка двойка минимум два метра.
 • Не се допуска струпване на хора във водата, като се спазва изискването за минимално разстояние от 1.5 метра.
 • Използваните хавлии се поставят в еднократни пликове от самите гости и се завързват. Събират се от камериерка и се складират в зоната за мръсно бельо.
 • Чадър и шезлонг се дезинфекцират изцяло след всеки гост / група гости.
 • В зоната около басейна е осигурен стационарен дезинфекционен дозатор. Всеки гост трябва да дезинфекцира ръцете си, когато се присъединява към дейностите.
 • Персоналът, обслужващ басейна, следва да има поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба. Той съблюдава и спазването на правилата за безопасност и физическа дистанция между посетителите.

Охрана

 • Нашите служители охрана са с маски  и ръкавици и са инструктирани да следят за спазването на мерките за дистанция.
 • Проведено е обучение как точно да реагират, когато въдворяват мерки за спазване на дистанция. МОЛИМ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТЕ И СЛЕДВАТЕ ТЕХНИТЕ ИНСТРУКЦИИ. Това е от общ интерес. Да не забравяме, че опазването на здравето на всеки от нас е споделена отговорност.

Трансфери

Нашата транспортираща фирма спазва стандартите за превенция на COVID-19, част от Програмата ни „БЪДЕТЕ ЗДРАВИ – БЪДЕТЕ АКТИВНИ С ХОТЕЛИТЕ НА BT COLLECTION!“.

 • Нашите служители, извършващи трансфери, също спазват следните правила, които молим да спазвате и вие като гости:
 • личната предпазна екипировка (маска и ръкавици) е задължителна;
 • моля носете маски, докато пътувате в буса/колата;
 • спазвайте правилата за лична дезинфекция, ползвайте дезинфектанта на Ваше разположение в буса/колата.
 • Превозните средства се дезинфекцират на всеки курс. Графиците на шофьорите се изготвят така, че да позволяват измерване на температурата на служителите преди започване на смяната.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАШИТЕ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА COVID-19

Следим ежедневно динамично променящата се обстановка в света и в страната, информацията, предоставена от Световната здравна организация и европейските институции. На тази база актуализираме настоящите Правила и процедури за превенция на COVID-19 спрямо развитието и разпространението на COVID-19 в страната, като ги съгласуваме със здравните власти, българското правителство и практиката от страните в ЕС. Всяко едно от описаните тук правила ще бъде своевременно адаптирано, а Вие – уведомявани.

Скъпи гости, все още не знаем кога ще дойде краят на тази пандемия или кога нашето ежедневие ще се върне към нормалното. Междувременно ще спазваме режима на „новото нормално“. А когато решите да пътувате отново, ние сме готови да Ви посрещнем в една безопасна среда за Вашата почивка. 

Благодарим за Вашата лоялност и подкрепа. Бъдете здрави, бъдете активни!

Graphical User Interface