ОС е гласувало разпределянето на дивидент

ОС на РИЛА-БОРОВЕЦ АД на извънредно заседание от 15.12.2023г. е гласувало разпределянето на дивидент.
Всеки акционер може да получи информация и плащания на адреса на управление на дружеството в к.к. Боровец, хотел Рила всяка работна сряда от 15 до 17 часа срещу представяне на документ за самоличност.