Подобряване на ВиК мрежата в Боровец

Община Самоков с подкрепата на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда започна реализацията на проекта за реконструкцията на ВиК мрежата в Боровец. Това е стратегически проект за общината с цел подобряването на цялостната инфраструктура на курорта.

Предвидени за реконструкция са 3 176 м водопровод, обхващащ най-големите хотели – „Рила” и „Самоков" и района на „Златния триъгълник”, както и довършване на канализация за отвеждането на отпадните води в пречиствателна станция „Яйцето“.

Следете Facebook страницата на община Самоков за най-актуалните новини около подобренията в курорта и региона.